“Leren is als tegen de stroom oproeien. Zodra je ermee ophoudt drijf je terug”

LEERACTIVITEITEN

Gedurende 2006-2007 organiseerden we vanuit KMO WERKGOESTING diverse leeractiviteiten. 
Deze activiteiten bestaan uit:

- een startavond waar u kennis kan maken met het project, tussentijdse resultaten, geplande
  leeractiviteiten (actieleergroepen, leermodules en een HRM-congres) en waar u al een eerste keer 
  ervaringen kan uitwisselen

- actieleergroepen. Bij deze formule gaan we met het WERKGOESTING-team en externe deskundigen
  uit het Human Resource-veld op bezoek bij een gastbedrijf. We werken dan samen rond een concrete
  ‘werkgoesting’-uitdaging waarmee het gastbedrijf ‘zit’. De focus ligt op ervaringsuitwisseling,
  onderlinge advisering en het geven van pragmatische verbeteradviezen.

- opleidingsmodules rond actuele uitdagingen/thema's zoals ‘erkenning en motivatie’, ‘kennisoverdracht
  en –borging’ en ‘levensfasebewust leidinggeven en coachen’

- Zoekcongres

"Werken aan Werkgoesting: Innoverende Praktijken in Leeftijdsbewust Personeelsbeleid”

Met dit initiatief wouden we inspirerende en vernieuwende praktijken inzake “werken aan werkgoesting” zichtbaar maken en actief benutten als leerkans.
De powerpoints die we gebruikt hebben op het congres: doelstellingen, programma en werkprincipes; Veldeman case; Isis Case; ervaringen en methodieken van KMO Werkgoesting.

Programma


¨ Startavond WERKGOESTING IN KMO’S
    Hier vindt u de presentatie van de avond

¨ Actieleergroep bij VELDEMAN BEDDING 

  Vraagstelling: "Hoe de organisatie meer 'sexy' maken om potentiële medewerkers aan te
                        trekken en om medewerkers met werkgoesting te behouden?" 
  
 
¨ Leermodule ERKENNING EN MOTIVATIE (i.s.m. Patrick Jordens en Annemie Ramaekers)

 
¨ Actieleergroep bij PENDERS & VANHERLE ELEKTROTECHNIEK

  Vraagstellingen
  
  "Hoe de werkgoesting op peil houden in fases van groei en/of bij piekmomenten?" 

  Op zulke momenten wordt de nadruk vaak sterk gelegd op het primaire proces van de onderneming, de
  kerntaak. Vaak worden in dergelijke periodes menselijke en samenwerkingsaspecten uit het oog verloren
  terwijl aandacht hieraan in die periodes juist heel nodig is. Hoe hier pro-actief op inspelen?

  "Wat doen met arbeiders die op relatief jonge leeftijd hun doorgroeiplafond hebben bereikt? Hoe hen toch
   nog perspectief bieden in de onderneming?"

 
¨ Leermodule KENNISOVERDRACHT EN –BORGING (i.s.m. Mathieu Weggeman)

    Hier vindt u een interview met Mathieu Weggeman over vakmanschap, management en de rol van 
    schoonheid in bedrijven
. Weggeman gaat hier naar de essentie van 'werkgoesting'.

¨ Dinsdag 17 april 2007: actieleergroep bij ISIS vzw

  "Oei, ik groei" - werkende relationele praktijken van organisatieverandering in het kader van (snelle)  
  groei. "Hoe-doen-we-het-met-elkaar" en hoe geven we op die manier vorm aan verandering met
  werkgoesting? 

  Vragen waarrond we werken:

  Hoe het 'oude' verder doen en tegelijk werken aan het 'nieuwe'? Hoe oud en nieuw zoveel mogelijk 
  integreren tijdens het veranderingsproces? M.a.w. hoe de overgangsperiode succesvol aanpakken?

  Hoe werken aan leiderschapsontwikkeling op elk niveau van de organisatie teneinde de organisatie naar
  een hoger niveau te tillen?

  Hoe zorgen voor voldoende coördinatie/afstemming wanneer afdelingen/regio's naar meer autonomie
  bewegen?


¨ Leermodule LEVENSFASEBEWUST LEIDINGGEVEN EN COACHEN (i.s.m. Carine Drijkoningen en Lut Schoofs)

¨ HRM-congres WERKEN AAN WERKGOESTING: INNOVATIEVE PRAKTIJKEN IN LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID. Lees meer...

   De powerpoints die we gebruikt hebben op het congres: doelstellingen, programma en werkprincipes; Veldeman case;   
Isis Case; ervaringen en methodieken van KMO Werkgoesting.


 

 
Fotoreportage van het zoekcongres "Werken aan werkgoesting"  


 

 © 2005 - UHasselt - Inhoud : Projectteam

 Realisatie en verantwoordelijke : cel WEB - UHasselt
input nieuwsitem