Deze pagina’s bevatten erg veel relevante praktijkaanwijzingen maar worden niet meer aangevuld. Voor meer up to date info verwijzen we naar www.leeftijdenwerk.be

 

“Kernpunt van een kwaliteitsvol en leeftijdsbewust personeels- en organisatiebeleid is dat mensen tijdens hun hele levensloopbaan graag blijven werken en hiertoe ook op actieve wijze mee de condities scheppen”


 

WELKOM OP DE SITE VAN ‘WERKGOESTING IN KMO’S’, ‘ZILVEREN INSTRUMENTEN EN PROCESSEN' EN 'DIVERSITEIT OP DE RAILS’!

‘Werkgoesting in KMO’s’, ‘Zilveren Instrumenten en Processen’ en 'Diversiteit op de rails’ zijn drie projecten ondersteund door het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen.

In de eerste twee projecten helpen we bedrijven bij het ontwikkelen en realiseren van een gezond leeftijdsbewust personeels- en organisatiebeleid. Dit is nodig om de uitdagingen van een vergrijzende en ontgroenende beroepsbevolking adequaat aan te gaan. Beide projecten zijn intussen beëindigd.

Kernpunt van dergelijk beleid is dat mensen tijdens hun hele levensloopbaan graag blijven werken en hiertoe ook op actieve wijze mee de condities scheppen.

Het is aldus niet een zaak van werkgever, personeelsverantwoordelijke of werknemer alléén. Het vraagt steeds een gedeelde inspanning en verantwoordelijkheid: het gaat om ‘goesting’ en ‘goesting’ zit vooral tussen mensen!

‘Werkgoesting in KMO’s’ is een project van de Universiteit Hasselt en VLAO Limburg in samenwerking met diverse consultants (Allanta vzw en Itineris Advies) en projectontwikkelaars (ERSV Limburg). Het richt zich tot alle KMO’s (<250 medewerkers) in Vlaanderen.

De focus van ‘Zilveren Instrumenten en Processen’ ligt op de grotere bedrijven,
de focus van ‘Werkgoesting in KMO’s’ ligt op KMO’s . Beide projecten zijn afgesloten: de bedrijven gaan nu zelf verder aan de slag.

We nodigen u uit om WERKGOESTING en ZILVEREN INSTRUMENTEN EN PROCESSEN verder te verkennen in de balk links. Daar vindt u o.a. meer informatie over de projecten, ons team, leeractiviteiten, concrete praktijkverhalen en methodieken, info over subsidiemogelijkheden en relevante publicaties te doorzoeken via trefwoorden. De POWERPOINTS van ons congres "WERKEN AAN WERKGOESTING" op 27 november 2007 kan u hier vinden.

In het kader van het derde project ‘DIVERSITEIT OP DE RAILS' hebben we overdraagbare methodieken ontwikkeld op vlak van diversiteit.

De onderzoek- en praktijkervaringen worden opgedaan bij de NMBS-groep en later in andere organisaties (Sodexho, De Lijn, Stad Hasselt, Centerparcs, Randstad…) verder uitgetest.

Ontdek de ontwikkelde doe-het-zelf instrumenten op de volgende link: ‘ DIVERSITEIT OP DE RAILS- METHODIEKEN’.  Contacteer gerust ons PROJECTTEAM voor verdere inlichtingen over dit project.

 

Met steun van het Europees Sociaal Fonds

ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen

 

In de kijker...


Contact info:

 
E-mail: hilda.martens@uhasselt.be
Telefonisch: 0032(0)11268662
GSM: : 0496/86.07.69

 

Nieuws vanuit onze projecten
 
Samenvattend artikel: "Werken aan werkgoesting: huidige stand van zaken"

Oudere werknemers moeten langer aan de slag blijven. In theorie is iedereen hiervan overtuigd. In praktijk blijkt het niet zo eenvoudig. “ Werken aan werkgoesting” blijkt  een effectieve overkoepelende aanpak voor jong en oud te zijn. 

 

"De hofnar en de kanarie onderweg, Leeftijdsbewust personeelsbeleid als antwoord op vergrijzing en ontgrijzing" van Gunter Bombaerts en Hilda Martens. Verschenen bij Kluwer en vanaf nu verkrijgbaar in de boekhandel. Bekijk de omslag in pdf-formaat  volg deze link...

Diverse instrumenten uit het project 'Diversiteit op de rails'


Meer details en downloads  volg deze link...

 
Methodiek :
MET GOESTING BLIJVEN WERKEN EN LEREN
Interorganisationeel leren en innoveren via actieleergroepen.


 
Methodiek :
MET GOESTING BLIJVEN WERKEN EN LEREN
Werkende Praktijken


 

Rapport VIJFTIGPLUSSERS OP DE ARBEIDSMARKT. EEN SNELLE EVOLUTIE.
Een statistische evolutie van de 50-plussers op de Belgische arbeidsmarkt, dus voor het geheel van ondernemingen en organisaties.

 
Methodiek :
MET GOESTING BLIJVEN WERKEN EN LEREN
Kritische condities voor een leeftijdsbewust en duurzaam personeelsbeleid


 
Doe-het-zelf instrument:
Leeftijdsbewust personeelsbeleid
 

» Op 27 november 2007 organiseerden de UHasselt en VLAO Limburg  een zoekconferentie voor KMO-bedrijfsleiders, personeelsverantwoordelijken, leidinggevenden en medewerkers over "Werken aan Werkgoesting: Innoverende Praktijken in Leeftijdsbewust Personeelsbeleid”.
Met dit initiatief wouden we inspirerende en vernieuwende praktijken inzake “werken aan werkgoesting” zichtbaar maken en actief benutten als leerkans.
Voor meer info, klik hier.
De powerpoints die we gebruikt hebben op het congres: doelstellingen, programma en werkprincipes, Veldeman case, Isis Case, ervaringen en methodieken van KMO Werkgoesting.

» Op 1 juni 2007 gaf Werkgoesting een uiteenzetting op het het 46ste Interprovinciaal Congres Welzijn op het Werk "De Zorg voor een Duurzaam Welzijn van Alle Werknemers" (presentatie)

» Op 1 juni 2007 gaf Werkgoesting een uiteenzetting op een studiedag van het ACV Openbare Diensten VMW: "Werkgelegenheid in 2010?" (presentatie)

» Op 27 februari 2007 heeft Stebo in samenwerking met Werkgoesting een ervaringsuitwisselingsdag georganiseerd rond Appreciative Inquiry of waarderend onderzoek.

» Op 5 februari 2007 gaf Werkgoesting een presentatie op het seminarie "Oudere werknemers: vernieuwde aanpak van het Ervaringsfonds", georganiseerd door het Nationaal Opleidingscentrum, een afdeling van de Algemene directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

» Werkgoesting begeleide een workshop 'interne sensibilisatie voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid' en nam deel aan een panelgesprek in het kader van Ageproof op 24 november 2006: "Tools om uw beste wijn te ontkurken". Lees meer...

» Werkgoesting presenteerde een poster (met abstract) op de Dag van het Onderzoek op 23 november 2006. Hier vindt u meer info over de Dag van het Onderzoek.

» Werkgoesting organiseerde workshop "werken aan werkgoesting" op de dag van de HRM van VOKA Limburg op 9 november 2006. Meer dan 100 HRM-verantwoordelijken uit de grotere Limburgse bedrijven werkten rond het thema "levensfasegericht werken". Hier vindt u de presentatie van de workshop en een fotoreportage. Lees meer...

» Werkgoesting begeleide mee de infosessies van Unizo-Vorming in het kader van Unizo Jobkanaal/KEEP-project: "Verleng de inzetbaarheid van uw medewerkers. Hou ervaring in huis". Lees meer...

» Op 19 september 2006 hebben we op vraag van de KMO's een startavond georganiseerd voor KMO bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken rond het thema "werken aan werkgoesting". 40 deelnemers hebben kennis gemaakt met het project (aanleiding, doelstelling en activiteiten), de werkgoesting-ploeg, werkgoesting-hefbomen en diverse leerinitiatieven die we vanuit het project Werkgoesting in KMO's opzetten. Het kernstuk van de avond bestond uit het uitwisselen van ervaringen en verhalen rond werkgoesting. Hier vindt u de presentatie van de startavond.

» Zilveren Instrumenten en Processen publiceerde Leeftijdsbewust personeelsbeleid. Doe-het-zelf instrument (ISBN 9075262566). Met deze uitgave willen we u een leidraad en aansluitende instrumenten aanreiken en u op die manier helpen om concreet aan de slag te gaan met leeftijdsbewust personeelsbeleid. We tonen de verschillende mogelijke stappen en denkprocessen en laten u kennismaken met enkele praktijkverhalen. U kan de uitgave gratis bekomen bij Hilda Martens (hilda.martens@uhasselt.be) of ze in pdf-formaat downloaden.

» Zilveren Instrumenten en Processen/Werkgoesting in KMO's publiceerden "An Organizational Development Approach towards Age Diversity Practices in Belgian Organizations" in Ageing International, 2006, Vol. 30, Nr. 1, 1-23.


 

 © 2005 - UHasselt - Inhoud : Projectteam

 Realisatie en verantwoordelijke : cel WEB - UHasselt
input nieuwsitem